Loading

Dziewczęta
z Zatoki

Tekst i video: Ángel Sastre
Zdjęcia: Pablo Cobos
Tłumaczenie: Robin Myers

Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Bangladesz ma najwyższy na świecie wskaźnik małżeństw wśród dziewcząt poniżej 15. r.ż. 29% z nich zostaje wydanych za mąż. Bangladesz ma również czwarty najwyższy wskaźnik małżeństw wśród dziewcząt poniżej 18. r. ż., zaraz po Nigrze, Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

W lutym 2017 r. Zgromadzenie Narodowe Bangladeszu – jednoizbowy parlament kraju – uchwaliło ustawę o ograniczeniu małżeństw dzieci, która nakłada kary więzienia i grzywny na osoby dorosłe, które zawierają związek małżeński z osobami nieletnimi, rodziców wspierających takie małżeństwa oraz osoby formalizujące takie akty małżeńskie. Jednak ustawa ta zawiera kontrowersyjną lukę, która pozwala na wydawanie dzieci za mąż w przypadku „niepożądanych zdarzeń”.

 

W 2019 r. Outriders wzięli udział w trzech weselach: dwóch muzułmańskich dziewcząt i młodej Hinduski.
Wszystkie odbyły się w tym samym tygodniu.

Wybierz historię: