Białoruś. Za kratami

Według centrum obrońców praw człowieka „Wiosna” obecnie w białoruskich więzieniach znajduje się ponad 1100 więźniów politycznych. Zgodnie z szacunkami obrońców praw człowieka od lata 2020 r. przez areszty przewinęło się blisko 30 tys. osób.

Kiedy zaczęły się protesty w Białorusi, podstawową formą kary dla szeregowych demonstrantów były 15-dniowe izolacje w aresztach. Bohaterami tej historii są ludzie, którzy po raz pierwszy spotkali się w celi, gdzie mieli spędzić najbliższe dwa tygodnie, a niektórzy nawet i cały miesiąc, po zatrzymaniu przez milicję w listopadzie 2020 r., kiedy to siły reżimowe przystąpiły z większą mocą do tłumienia protestów.